آنادایز

منظور از آنادایز آلومینیوم (آنادایزینگ ) چیست ؟

منظور از آنادایز آلومینیوم  (آنادایزینگ ) چیست ؟بسیاری از فلزات به اکسید شدن تمایل دارند ولایه ی نسبتا پایداری از اکسید ،روی آنها تشکیل می شود .در شرایط معینی این لایه ی اکسید محافظت کننده است و از خوردگی سطح فلز جلوگیری می کند در عمل با استفاده از این خاصیت ، لایه ی اکسیدی یا هیدروکسیدی موجود برروی فلزات را تقویت می کنند ویا باعث ایجاد این لایه می شوند . به این نوع عملیات سطحی ، ایجاد پوشش های تبدیلی و یا اکسیدی می گویند.


به دوروش می توان این لایه ی اکسیدی را برروی فلزات ایجاد نمود:

1-روش شیمیایی : براثر جذب فلز یا اکسید فلزی روی سطح که باعث ایجاد یک لایه پایدار می شود . مانند :کروماته کردن

2-روش آندی یا الکتروشیمیایی :در این روش ، اکسید فلز در شرایط کنترل شده تشکیل شده و کاملا متراکم می باشد ویا بر اثر عملیات بعدی متراکم وغیر قابل نفوذ خواهد شد .مانند : آنادایزینگ الومینیوم

الومینیوم در شرایط معمولی هم اکسید می شود بطوری که در مجاورت هوا بطور معمول لایه ای از اکسید به صورت غیر متخلخل برروی سطوح قطعات الومینیومی تشکیل می گردد که وظیفه حفاظت از سطح فلز را در محیط برعهده دارد ،امابرتری و مزیت اکسید ایجاد شده درروش انادایزینگ نسبت به شرایط طبیعی مقاومت بیشتر آن در مقابل خوردگی میباشد.

آنادایز کردن در واقع یک نوع ضخیم کردن لایه اکسیدی به ضخامت تاچندین هزار برابر ضخامت لایه اکسید طبیعی است.

نتیجه عمل ، لایه ای است سخت با ضخامت حدود 5.25 میکرون بر تمام سطوح الومینیوم که علاوه برمقاومت به خوردگی در مقابل سایش نیز استحکام کافی دارد.
مکانیزم کلی کار به این شکل می باشد که جریان مستقیم برق از مایع الکترولیت مناسبی می گذرد که در آن الومینیوم آند بوده و فلز مناسب دیگری کاتد می باشد در این صورت برسطح الومینیوم لایه نازکی از اکسید ایجاد می شود که ضخامت آن به عوامل گوناگونی بستگی دارد.

 
برتری های آلومینیوم آنادایز شده نسبت به آلومینیوم ساده :

  • افزایش مقاومت در برابر خوردگی
  • افزایش قدرت چسبندگی رنگ ها
  • افزایش قابلیت آبکاری الومینیوم
  • نمای ظاهری بهتر
  • عایق کاری : اکسید الومینیوم عایق می باشد و می تواند در مقابل ولتاژ هایی از چند تا چندین هزار ولت به عنوان عایق عمل کند که کیفیت و کمیت آن به عنوان الیاژ وضخامت لایه اکسیدی بستگی دارد .
  • افزایش قابلیت تابش و انتشار حرارت : به طور مثال ورق آنادایز شده آلومینیومی پس از رنگ آمیزی با رنگ سیاه می تواند به صورت مطلوبی جهت جذب حرارت تا حدود 230 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار گیرد
  • افزایش مقاومت سایشی
  • مقاومت در برابر رطوبت و کند کردن گسترش قارچ و باکتری